Omaĝo al Gaston Waringhien

 

Kadre de la 100-a UK, la 28-a de julio 2015 oni malkovris memortabulon ĉe la naskiĝdomo de Gaston Waringhien en Lillio. Tie parolis la prezidantoj de la Akademio de Esperanto, Christer Kiselman kaj de UEA, Mark Fettes. Poste, Barbara Pietrzack legis poemon de la memorata aŭtoro.

En sia parolado Fettes aludis al Waringhien kiel unu el la herooj de la esperanta kulturo. La fama esperantisto estis, koncizigante: prezidanto de la Akademio de Esperanto de 1963 ĝis 1979, kunredaktoro de la revuo Literatura Mondo, ĉefredaktoro kaj prizorganto de la Plena Ilustrita Vortaro, kaj aŭtoro kun Kálmán Kalocksay de la Plena Analiza Gramatiko.

Tiuj ĉi lastaj libroj ege kontribuis a la estabiligo kaj unuecigo de nia lingvo.

La vasta verkaro de tiu ĉi eminentulo inkluzivis kaj poemojn kaj tradukojn kaj eseoj en kiuj brile riveliĝas lia multflanka kaj penetrema erudicio.
Gaston-Waringhien

Por legi en la hispana klaku “next” / Para leer en español clickea “next”

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CAPTCHA * Límite de tiempo se agote. Por favor, recargar el CAPTCHA por favor.