Intervjuo al Lautaro Croce

Dum la AKE 2015 ni reenkontiĝis kun Lautaro Croce kaj ni faris lin etan intervjuo.

 Saluton Lautaro, ni scias ke vi alvenis antaŭ kelkaj tagojn de via vojaĝo tra Eŭropo. Rakontu kiel ĝi estis.

1) Kiam vi ekplanigis la voĝaĵon?

– Neniam, ĉar mi ne planigis ĝin. Mi nur aĉetis la bileton kaj kontaktis nur kun unu esperantisto el Parizo. Mi volis fari malsimilan kaj ekstrangan voĝaĵon irante al Eŭropo. Do fakte mi ne planigis la “realajn aferojn” Sed la plej gravaj mi multe pensis pri gxi, kiel emocioj, pensaĵoj, novaj amikoj, ktp. Kaj kompreneble la voĝaĵon kiun mi povis realigi estis la plej bona el mia tuta vivo.

2) Ĉu ni povas diri ke la Esperanto  kaj la kongresoj  estis la ĉefa celo de via vojaĝo?

– Jes. Kompreneble jes. Dum mia vojaĝo mi partoprenis en tri kongresoj. La 100 UK okazinta en Lille, Fracuĵo, la IJK, en Germanuĵo, kaj, la SAT-Kongreso, farinta en Nitra, Slovakuĵo.  Do, kompreneble mi trovis ĉiuj el tiuj kongresoj tre interesaj sed laŭ mi la plej bonega kongreso estis la SAT-Kongreso. Eksistas multaj kialoj ĉar ĝi estas tiel, sed la plej bona kiolo estas ke la SAT-Ko igis min SATano.

3) Kio impresis vin plej el la tri kongresoj?

– Por mi, la efero kio impresis plej al mi, okazis dum la SAT-Kongreso kiam mi konis tiujn tre interesulojn. Ĉefe mi konis tri geesperantistojn tro agrablaj kiuj ili estas Paloma, Alico kaj Paŭĉjo.

4) Kiom da homoj partoprenis en la 100 UK?

– Do, por mi pli malpli la partoprenantoj estis 2.600. La kongresejo estis tre bela, moderna kaj nova. La homoj povis partopreni tre komforte. Same estis multege da ŝtuparoj kaj ni devas memori ke la esperanta movado precipe estas maljunuloj. Finfine la LKKanoj helpis multe por ke la agado havu bonan stocon.

5) Kio estis kion vi plej ŝatis el la 100UK? Ĉu vi rekomendus partopreni en iu UK?

– Vere kion mi plej ŝatis el la 100UK estis la kapabloj de paroli esperante kun iu ajn kiu troviĝeblas tie. Kaj jes, kompreneble, mi rekomendas partopreni en la UK ĉar oni povas trovi multajn geesperantistojn.

6)  Kiujn aliajn urbojn vi konis?

– Ĵus post la tria kongreso mi veturis al la Ĉeĥan Respublikon por renkontiĝi kun Vít Paletta en Krnov, kiun mi konis kiam mi eklernis la esperantan ligvon antaŭ 3 jaroj. Poste mi alvenis al Prago kie gastigis min aliaj esperantistoj. Finfine mi revenis al Germanuĵo denove, al Francuĵo kaj al Hispanuĵo.

7)  Kiam vi eklernis la esparantan kaj kiom da tempo vi bezonis por kapable paroli ĝin?

– Mi ekis mian esperantan lernadon dum la vintro de la jaro 2013. Kaj rilatante al la tempo kion mi bezonis por paroli esperante, almenaŭ, mi bezonis pli malpli 2 monatojn.

8)  Do, dankon pro respondi al miaj demandoj kaj nun mi volus ke vi diru iun aferon pli.

– Okej. Do, dum iu momento mi parolis kun Paŭĉjo kaj mi demandis kion signifas la esperanton por li, kaj li post pensi dum kelkaj minutoj diris ke la esperanto estas penskondensilo.

 

12166552_440191546166159_922043168_n

2 Comments

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CAPTCHA * Límite de tiempo se agote. Por favor, recargar el CAPTCHA por favor.