BONAERA AGO TAGO

Laŭ Alico el Mirlando

En Bonaero, la Arĝenta Reĝino, same kiel en la tuta mondo, ni festas la datreveno 128ª de la Lingvo Esperanto. Hodiaŭ dimanĉo, la 26ª de julio, brila tago. La nuboj ne kuraĝiĝis. Printempa varmeto por ĉi tiu vintra ferio.  La  Parko “Centa” similas formikejo plene aktiva. Oni vendas eĉ tion ke oni ne povas imagi, staras ludoj por geinfanoj, ankaŭ por plenkreskuloj, ĉio mergita en politika kampanjo. Grandegaj  kandidataj bildoj. Junaj gevarbistoj donas al la promenantoj,  mane, broŝurojn la plimulto de kiuj estos tuj elĵetitaj kesten aŭ trotuaren. La plej disvastigita imago estas la Altamira vizaĝo, ĉefa estro en Laborista Partio. Lia vizaĝo superregas. Ne eblas ne vidi, koni lin, scii pri sia ekzisto.

Ni, la Bonaera Esperanta Asocio, serĉis lokon, la  plej bona kiun taksis (laŭ ni). Tien ni instalis faldeblan tableton sur kiu ni metis amason da broŝuroj sub granda sunombrelo. Vico da afiŝoj sur ĝiaj subtenstangoj elmontris, blanko-koloraj sur verda fundo, ĉiu litero kiu formas la vorton ESPERANTO,  vorto signifanta homo kiu esperas. Ni atentigas subtenanta unu afiŝo po mano, en  taŭga ordo por ke la vorto estu legebla. Se oni jam konis Altamiran ekziston, konu ankaŭ esperantan ekziston. Kelkaj demandis “¿el kia partio vi estas?”, tiom politika la panorama estis. Tiam ni profitis, mallongige informi kaj doni la broŝuron pli simpla ol la aliaj. Por tiuj kiuj volis plu scii, ni eksplikis kaj aldonis alian broŝuron pli detala ol la unua. Ni presis por kvar niveloj de informo, sed nur atingis doni kelkajn de la tria.

Al tiuj kiuj demandis “¿kiel sonas?”ni instruas pri iun ajn ĉiutagan frazon, aŭ legis malgrandan tekston, ekzemple dorse nian ĉemizon kaj tuj tradukis ĝin. Ĉio ni faradis entuziasme kaj kontente. Ĝojo ŝprucadis el niaj poroj. Ne eblas bone varbi sen esti gaja. Tiel, ĝi ne estus vera varbado.

Kelkaj paŝadis sen alproksimiĝis sed videtanta scivoleme. Ili pensis ke ni apartenas al iu politika partio, do ili neis, kelkaj afablaj kaj aliaj ne tiom, akceptis la broŝuron kiun ni ofertis ridetante  kaj silente.

Vere, ni estas varbistoj. Ni varbis pri paco, monda fraterneco, senlima egaleco, pri homaro iĝita granda rondo familia.

Mia emocio kreskiĝis; alvenis momento kiam impulse mi alprenis nian porteblan maston kie pendis la verdan flagon kun sia stelo ankaŭ verda sur ĝia blanka kvadrateto (blanko=paco, verdo=espero, kvinpintaj stelo= la kvin kontinentoj) Mi subtenis ĝin la plej eble supren, kaj ekbalancigis malrapide laŭ larĝa arko per ĝia verdkolora sur la pura blua ĉielo. Venteto skuis ĝin momente. Senkonscie mi restis kiel trance nur vidante la ondantan tukon. Forgesinte la hodiaŭan tagon mi ekpensis pri Dro. Zamenhofo (seŭdonimo Dro. Esperanto, kiu poste nomigis la universala lingvo). Kiel vivis li la tagon same al la nuna sed antaŭ 128 jaroj.  Grandega momento devis esti la krono je tro laborema vivo, sekvante ĉiam malavara idealo, kio estas la kreo de universala lingvo, krom eldoni tion en libron, Esperanta Fundamentoj, prezentita al la mondo kiel vera ofero la 26an de Julio 1887 en Varsovio, Pollando.

Antaŭ la prezentado, dum jaroj la verkisto strebis disvastigi sian laboron. Li klopodadis interesigi gravajn intelektulojn kaj politikulojn. Tiutempe tio estis tro malfacila afero. Hodiaŭ  ni komunikas iun ajn novaĵon per retpaĝo kaj tuj milionoj povas atingi  ĝin. Ni bone scias ke ne ĉiam estis tiel. Ĉio sendiĝis per tradicia poŝto. Krome, pensu ni la malsamaj lingvoj parolataj en la eŭropeaj landoj, kelkaj pli malgranda ol iun ajn provinco nia, kvankan  la popoloj ne povas inter kompreniĝi per paroloj. Malgraŭ tio Zamenhofo sukcesis. Li eĉ uzis la doton de sia edzino Klara por pagi la verkpresado. Ĉion li faris por la paco, sed bedaŭrinde li mortis pro malsano en la jaro 1917, meze bruego, dum la Unua Mondmilito.

Absorbita kiel mi estis klopodanta imagi tiujn scenojn tre malproksimaj en tempo kaj spaco, sen disigi miajn okulojn je la flago kiu ĉarmadis min, en la reganta murmuro revenigis min al la realo infana voĉeto demandanta “¿kaj kiel oni parolas tiun lingvon? ¿kiel sonas?” Tio rompis la sorĉon. Mia rigardo serĉis la lokon el kiu eliris la demando. Estis infanino babilanta kun ŝia patrino dum ambaŭ legadis la broŝuron ĵus donita al ili de unu el ni.

Mi tuŝis ŝian ŝuldron. Kiam turnis al mi ŝian vizaĝon sprite scivola, mi diris “Mi estas Alicia”, samtempe mi surmetis mian manon sur mia brusto. Tuj mi tradukis  al la hispana “yo soy Alicia”. Poste mi demandis, ankaŭ  hispane “¿Vos cómo te llamás?”. La tuja respondo plenumis min. Mi pensas mi sentis la plej simila kiu estas permesita al mi, tion kion Zamenhofo sentis. Ĉar okazis kiel en sonĝo. Mi auskultis ŝin diri “mi estas Sofía”  tiel, esperante!!! Tio surprizigis min. Estis donaco je la vivo la tri vortoj elirante el buŝeto ridetanta. Rigardante al ambaŭ virinoj, kaj ne trovante vortojn, nur mi trafis hispane ekkrii “Ĉu vi vidis? Vi jam lernis!!”

Tio rezultis esti la “deserta frago”, kiel kutime oni dirus. Ĉar oni ne povas ami   kion oni ne konas, nek eblas koni tion kion ni ne scias ke ekzistas. Kiam ni konas ĝian ekziston, ni povus interesiĝi, aŭ ne; kaze atingi koni ĝin, ni apogos aŭ ne. Sed se neniu tion elmontras al ni, daŭros ni turniĝante ĉiam sur la jam konata, ĉiam ene de nia malgrandeta persona mondo, ne sciante kiom da ebloj estas por grandigi nian fenestreton kaj pruvi ke la universo ekzistas kaj oni neas al ni. Kiom da ŝancoj servi la homaron estas kaŝitaj al ni, aŭ ni fermas orelojn kaj okulojn al ĝi, ĝis finfine voĉo, afiŝo, aŭ io alia ajn vekigas nin.

Pro tio mi jam faris mian elekton: semadi. Ĉiam semi, teren kaj koren. Eble iu semo ĝermos, pli malfrŭe aŭ pli frŭe. Ne gravas. Ne urĝas. Zorge kaj pacience nenio estos neebla. Zamenhofo iel montris tion, kaj humile ankaŭ mi ĵus ĝin pruvis en unu sola momento kiu per ĝi mem plenumas mian tutan vivon.

 

IMG_9024

 

Por legi en la hispana klaku “next” / Para leer en español clickea “next”

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CAPTCHA * Límite de tiempo se agote. Por favor, recargar el CAPTCHA por favor.